РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Наталия Минчева Пенева
Регистрационен номер: 0582
Статус: Активен
Година на регистрация: 2002
Статус на регистриран одитор: Регистриран одитор - Физическо лице
Град: Русе
Пощенски код: 7000
Адрес за кореспонденция: гр. Русе 7000, ул. "Муткурова" № 36, вх. А-1, ет. 1
Телефон за контакт: 0897 872 929, 082 822462
Електронна поща: natpeneva@oditconsultm.com
Информация за интернет страница: oditconsultm.com
Наименование на търговското дружество, чрез което се упражнява одиторската професия: "ОДИТ КОНСУЛТ М" ЕООД
Единен идентификационен код на търговското дружество, чрез което регистрираният одитор упражнява одиторската професия: 117601145
Адрес на управление на търговското дружество, чрез което регистрираният одитор упражнява одиторската професия – населено място, адрес: Русе
Седалище на търговското дружество, чрез което регистрираният одитор упражнява одиторската професия: гр. Русе, ул. "Муткурова" № 36, вх. А-1 , ет. 1
Върни се към списъка
Търсене