РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ - ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА
ЕКЗИСТРА ООД
Регистрационен номер: 143
Статус: Активен
Единен идентификационен код на одиторското дружество: 201349996
Година на регистрация: 2011
Статус на регистриран одитор: Одиторско дружество
Град: София
Пощенски код: 1680
Седалище и адрес на управление на одиторското дружество: гр. София 1680, ул. "Солун" № 51, ателие 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1680, ул. "Солун" № 51, ателие 2
Телефон за контакт: 0887 771 415
Електронна поща: audit@existra.bg
Информация за интернет страница: existra.bg
Данни за съдружник в одиторското дружество, за размера на неговите дялове и вида на отговорността му: Милена Добрева Рангелова №0681 - 91%
Данни за съдружник в одиторското дружество, за размера на неговите дялове и вида на отговорността му: Мая Александрова Митева №0623 - 9%
Управител: Милена Добрева Рангелова №0681
Управител: Мая Александрова Митева №0623
Прокурист: Мая Александрова Митева, рег. № 623 - управител
Списък на дружествата, свързани с одиторската мрежа: https://santafe-associates.com/sfai-regions/
Информация за членовете на одиторска мрежа, в която регистрираният одитор членува: https://santafe-associates.com/sfai-regions/
Наименование на одиторска мрежа, в която регистрираният одитор членува: SFAI
Име/наименование на член на управителен или контролен орган на одиторското дружество, включително и на прокурист, който е регистриран одитор: Милена Добрева Рангелова, рег. № 681, управител
Върни се към списъка
Търсене